Phòng nghỉ

Phòng đơn

400.000₫

Phòng đôi

380.000₫

Phòng VIP 1

520.000₫

Phòng VIP 2

550.000₫